Certificacions

Qualitat
Empresa certificada des de 1996 i adaptada a la norma ISO 9001:2015 . Qualitat, satisfacció al client i protecció del medi ambient, salut i seguretat dels nostres treballadors i conservació dels recursos naturals formen part del nostre compromís cap a la Qualitat Total.

ISO 9001 2015

Medi Ambient
Empresa certificada s/norma ISO 14001 des de l'any 2001. El nostre objectiu, a més de millorar la qualitat dels nostres poductes, és contribuir a la protecció del medi ambient i minimitzar qualsevol impacte medi-ambiental associat a les nostres activitats.

ISO 14001 2015

Política de Qualitat

Politica de Calidad y medioambiente 2017.pdf

Qualitat

Medi Ambient