Embragatges per a competició

Descripció 

Per a les aplicacions més exigents tenim les solucions més avançades.  Produïm “friction buttons” (botons de fricció) amb material paper, a part de donar grans prestacions, dona suavitat a l’embragatge i no ratlla la superfície de fricció. Per a vehicles comercials esportius fabriquem els folres reforçats amb una capa d'acer. Per resistir les màximes exigències de vehicles a grans revolucions. Pregunti’ns per obtenir més informació sobre embragatge de altes prestacions.

Materials

Name Static coef. [μ] Dynamic coef. [μ] T Fading [ºC] Wear Rate [mm3/kwh] Compressive Strength [MPa]
SF-MC2 0.45±0.05 0.40±0.05 >400 30 (at 150 ºC) 306±5 PDF
HCC 0.45±0.05 0.45±0.05 >400 35 (at 150 ºC) 140±5 PDF

Productes