Frens de Pinça

Descripció 

Cada aplicació té un requeriment de material de fricció diferent i molt exigent, això ho sabem molt bé a Frenos Sauleda. El nostre material ha estat homologat per els més importants fabricants de frens industrials ja que donem solucions particulars a cada requeriment. Gràcies al nostre equip de I+D i a l’estreta col·laboració amb els nostres clients, dissenyem i provem els materials als nostres laboratoris fins que trobem la solució definitiva.

Materials

Name Static Friction Coefficient (@15bar, 100ºC) Dynamic Friction Coefficient (10bar, 10m/s) Tº Fading (@10bar, 10m/s) Wear Rate (@10bar, 15m/s) Compressive Strength (UNE 53205)
ST-06 0.43±0.05 0.40±0.05 >350ºC 100±10 120±5 PDF
CR-2M 0.40±0.05 0.45±0.05 >350ºC 83±10 126±5 PDF
SA80/05 0.60±0.05 0.57±0.05 >350ºC 150±10 102±5 PDF
SA92 0.50±0.05 0.40±0.05 >350ºC 120±10 140±5 PDF
SA80/M 0.60±0.05 0.50±0.05 >340ºC 105±10 110±5 PDF
RWT 0.43±0.05 >450ºC 185±5 PDF
GHFM 0.50±0.05 0.50±0.05 >350ºC 65±10 190±5 PDF
FAG/M 0.52±0.05 0.47±0.05 >350ºC 90±10 160±5 PDF
DD01 0.50±0.05 0.45±0.05 >350ºC 65±10 110±5 PDF