Frens de Pinça

Descripció 

Cada aplicació té un requeriment de material de fricció diferent i molt exigent, això ho sabem molt bé a Frenos Sauleda. El nostre material ha estat homologat per els més importants fabricants de frens industrials ja que donem solucions particulars a cada requeriment. Gràcies al nostre equip de I+D i a l’estreta col·laboració amb els nostres clients, dissenyem i provem els materials als nostres laboratoris fins que trobem la solució definitiva.

Materials

Name Static coef. [μ] Dynamic coef. [μ] T Fading [ºC] Wear Rate [mm3/kwh] Compressive Strength [MPa]
ST-06 0.43±0.05 0.40±0.05 >350 40 (at 150 ºC) 120±5 PDF
CR-2M 0.40±0.05 0.45±0.05 >350 20 (at 150 ºC) 126±5 PDF
SA80/05 0.60±0.05 0.57±0.05 >350 80 (at 150 ºC) 102±5 PDF
SA92 0.50±0.05 0.40±0.05 >350 40 (at 150 ºC) 140±5 PDF
SA80/M 0.60±0.05 0.50±0.05 >340 60 (at 150 ºC) 100±5 PDF
RWT 0.43±0.05 0.60±0.05 >450 100 (at 150ºC) 185±5 PDF
GHFM 0.50±0.05 0.50±0.05 >350 30 (at 150 ºC) 190±5 PDF
FAG/M 0.52±0.05 0.47±0.05 >350 30 (at 150 ºC) 160±5 PDF
DD01 0.50±0.05 0.45±0.05 >350 35 (at 150 ºC) 110±5 PDF