Frens de Posicionament

Descripció 

Un dels segments on Frens Sauleda a sobresortit els últims anys ha estat en la fabricació de frens per a posicionament per a eòlics. Les nostres pastilles han donat als nostres clients la màxima fiabilitat, tant per el coeficient de fricció, com per la resistència en condicions extremes o la inexistència de problemes en els encolats.

Els nostres materials de fricció donen un alt coeficient de fricció en estàtic per a les pastilles i una gran resistència a la compressió.

Com és habitual a Frenos Sauleda col·laborem en el disseny de projectes per trobar solucions a mida.

Materials

Name Static Friction Coefficient (@15bar, 100ºC) Dynamic Friction Coefficient (10bar, 10m/s) Tº Fading (@10bar, 10m/s) Wear Rate (@10bar, 15m/s) Compressive Strength (UNE 53205)
ST-06 0.43±0.05 0.40±0.05 >350 40 (at 150 ºC) 120±5 PDF
RP01 0.50±0.05 0.40±0.05 >310 60 (at 150 ºC) 110±5 PDF
MM 0.50±0.05 0.30±0.05 >200 40 (at 150 ºC) 410±5 PDF
MM-MEX 0.47±0.05 0.30±0.05 >250 25 (at 150 ºC) 361±5 PDF
AFV 0.42±0.05 0.42±0.05 >350 30 (at 150 ºC) 140±5 PDF