Material de fricció

Descripció 

Disponible una gran gamma de material de fricció, en varis formats

  • Discs: Diàmetre exterior des de 20 fins a 900 mm , gruix des de 0.5 fins 60 mm.
  • Segments: Tallats amb maquinari de control númeric segons comanda.
  • Plaques amb les opción de material de motlle, teixit o paper de fricció.
  • Rectangles, tallats segon comanda.
  • Rotlles: material de fricció amb format rotlle, de motlle o teixit.

Gràcies a la nostre flexibilitat de producció, servim petites sèries amb ràpidament.

Materials

Name Static Friction Coefficient (@15bar, 100ºC) Dynamic Friction Coefficient (10bar, 10m/s) Tº Fading (@10bar, 10m/s) Wear Rate (@10bar, 15m/s) Compressive Strength (UNE 53205)
ST-06 0.43±0.05 0.40±0.05 >350ºC 100±10 120±5 PDF
SF-MC2 0.45±0.05 0.40±0.05 >400ºC 40±10 306±5 PDF
SF-BU 0.43±0.05 0.35±0.05 >400ºC 40±10 306±5 PDF
SAFF 0.55±0.05 seegraphic >350ºC seegraphic 175±5 PDF
CR-2M 0.40±0.05 0.45±0.05 >350ºC 83±10 126±5 PDF
SA80/20 0.42±0.05 0.35±0.05 >350ºC 25±5 83±5 PDF
SA92 0.50±0.05 0.40±0.05 >350ºC 120±10 140±5 PDF
SA80/M 0.60±0.05 0.50±0.05 >340ºC 105±10 110±5 PDF
RWT 0.43±0.05 >450ºC 185±5 PDF
RP01 0.50±0.05 0.40±0.05 >310ºC 40±10 110±5 PDF
MM 0.50±0.05 0.30±0.05 >200ºC 60±10 410±5 PDF
MM-MEX 0.47±0.05 0.30±0.05 >250ºC 25±5 361±5 PDF
G95 0.60±0.05 0.55±0.05 >300ºC 70­±10 120±10 PDF
FAG/TW 0.50±0.05 0.47±0.05 >350ºC 60±10 170±5 PDF
FAG/M 0.52±0.05 0.47±0.05 >350ºC 90±10 160±5 PDF